Riolering

Het aanleggen en onderhouden van riolering is ook een specialisme binnen ons bedrijf.
Het leggen van leidingen van verschillende diameters, aanleggen van verschillende goten en kolken voor afwatering van terreinen, zetten van inspectieputten en zandvangers, plaatsen van water/ olie afscheiders, en het hemelwaterafvoer (hwa) kunnen wij voor u aanleggen.

Door middel van het ingraven van infiltratiekratten/putten word het water tijdelijk opgeslagen en aan de bodem gegeven. Op deze manier wordt het milieu minder belast, want het schone hemelwater hoeft nu niet onnodig gezuiverd te worden.