Bermvijzel

De Bermvijzel is een nieuwe techniek voor het egaliseren van bermen.

De (vaak tijdens natte perioden) ontstane spoorvorming en bermranden worden geëgaliseerd om voldoende waterafvoer en de daarmee samenhangende verkeersveiligheid te garanderen.
Dit is een efficiënte en snelle manier van berm egaliseren.