Grondwerk

Met het grondverzetmaterieel kunnen wij vele soorten grondwerken realiseren.
Grondwerk voor woningbouw, bedrijfshallen, het graven van sloten, sleuven voor rioleringen, vijvers enz. behoren tot onze werkzaamheden.
Hierbij maken we gebruik van machines met diverse hulpstukken, u moet hierbij denken aan draaikantelstuk, lasers en gps systeem.

Daarnaast kunt u de machines en vrachtauto’s bemand door vakkundig personeel inhuren voor alle voorkomende werken.