Grasklepelen

Klepelen is het fijnmalen van ruige begroeiingen als ruw gras, waarbij het gras na het maaien blijft liggen. De vegetatie wordt klein geslagen. Omdat het natuurlijke afval composteert en achterblijft, vloeien de voedingsstoffen deels weer terug de grond in – wat resulteert in een vermeerdering van de vrij eenzijdige begroeiing van gras en boterbloemen.