Agrarisch Loonwerk

Voor onderstaande werkzaamheden kunt u een beroep op ons doen:

Frezen, ploegen, cultevateren en rotoreggen, graszaaien, grasklepelen, graszaaien.

Bemesting; zodebemesten, bouwlandinjecteren en vaste mest verspreiden.

Voor deze werkzaamheden beschikken wij over verschillende machines zoals: zaaimachine, frees, ploeg, rotoreg, cultivator, zaaimachine, zodenbemester, bouwlandinjecteur, meststrooier, kipper, kraan, shovel enz.

Wij kunnen de sloten langs en door uw perceel uitkorfen/uitmaaien en e.v.t. opschonen. Desgewenst wordt het uitkomende materiaal verstrooid of afgevoerd.