Bermonderhoud

Een aparte tak binnen de cultuurtechnische werken is het bermonderhoud.

Het gaat hier om het klepelen van grotere oppervlaktes en taluds.

Het klepelen en ruimen in één werkgang wordt verricht met een maaizuigcombinatie welke geschikt is voor zowel links als rechts maaien.
Door deze manier van werken worden gevaarlijke verkeerssituaties voorkomen.